width=1
width=25
   יום רביעי 26 ינואר 2011
   גיליון מספר 10

width=1
   סקירה מקצועית בענייני:
עבירות מס /   
עבירות כלכליות /   
איסור הלבנת הון /   
מיסים /   
בניגוד לחוק/
/
בעריכת: עמית בר - טוב, עו"ד | בתרון בר-טוב, משרד עורכי דין
/

רח' הברזל 3 | קומה 5 | רמת החייל | ת"א 69710 | טל': 03-6449490 | פקס: 03-6440510
למקרים דחופים: 054-4423250 | bitbar@zahav.net.il | http://www.bit-bar.co.il

בגיליון זה:/
.מיסוי פלילי מס הכנסה: איבוד החומר עזר לעונש-רק מאסר על תנאי  /
.מיסוי פלילי מע"מ : "איש הקש" נשלח לכלא /
.מיסוי אזרחי מס הכנסה: אי תשלום לחברה שנסגרה מהווה מחילת חוב /
.מיסוי פלילי מכס ומע"מ: המבריח יצא בזול /
חדשות ועדכונים  /

.מיסוי פלילי מס הכנסה: איבוד החומר עזר לעונש-רק מאסר על תנאי

4 דו"חות חברה לא הוגשו - קיבל מאסר על תנאי 

 

כנגד חברת לויצקי שיווק מוצרי מזון בע"מ ואיגור לויצקי (להלן:"הנאשמים") הוגש כתב אישום בגין ביצוע 4 עבירות של אי הגשת דו"ח חברה במועד בניגוד לסעיף 216 (4) לפקודה (אישום ראשון), וכן ביצוע  4 עבירות של אי הגשת דו"ח אישי במועד- בניגוד לסעיף 216(4) לפקודה (אישום שני).
הנאשמים הודו בעובדות כתב האישום והצדדים טענו לעונש. יצוין כי לנאשמים היה תיק נוסף בגין עבירות מע"מ בו הם הורשעו ונגזר דינם.
ב"כ המאשימה ציינה כי המחדל לגבי האישום השני הוסר אולם מחדלי האישום הראשון טרם הוסר (מדובר ב- 4 דו"חות) . עוד ציינה המאשימה, כי היא מסכימה עם גרסת הנאשמים כי בעסק ארעה שריפה והחומר החשבונאי הונח בעסק לאחר השריפה, אך לא ידוע לה כי החומר נזרק או פונה ע"י קבלן הוצל"פ. כמו כן נטען, כי אין להתעלם מרשלנותו של הנאשם שבחר לשים את החומר החשבונאי במקום שרוף והוא זה שהביא על עצמו את חוסר האפשרות להסיר את המחדלים, מה גם שהדו"חות היו צריכים להיות מוגשים טרם מועד השריפה.
ב"כ המאשימה ציינה כי העונש הראוי במקרים בהם מדובר במספר רב של עבירות, הינו מאסר בפועל, אולם לאור הנסיבות ציינה כי היא מסתפקת בעונש מאסר שירוצה בעבודות שרות וקנס גבוה ומרתיע.
מנגד, ב"כ הנאשמים חזר על טיעוניו וציין כי הנאשם עובד כשכיר ומרוויח כ- 4,600 ₪ לחודש שמתוכם מעוקל סכום של כ- 2,500 ₪ לטובת חוב מזונות. השריפה שפרצה בעסקו של הנאשם כילתה מלאי וציוד בשווי מאות אלפי שקלים, כשחברת הביטוח מתכחשת לאחריותה ולא משלמת את תגמולי הביטוח. לנאשם חובות רבים בלמעלה ממיליון ₪. .כמו כן צוין כי הנאשם הודה וחסך מזמנו היקר של בית המשפט, עברו נקי וללא הרשעות, למעט תיק מע"מ בו כל המחדלים הוסרו. לעניין הדו"חות הדגיש ב"כ הנאשמים כי לא ניתן להגיש את דו"חות החברה הואיל וכל החומר החשבונאי אבד בשריפה והדגיש כי לא ניתן לזקוף לחובת הנאשם על  שהניח את החומר בעסק מכיוון שלא היה צריך להיות כל יסוד להניח כי המקום יפונה ללא כל התראה.
הנאשם הביע חרטה, הסיר את כל המחדלים שיכול היה להסיר ולקח אחריות על מעשיו. ב"כ הנאשם ביקש להסתפק  בעונש צופה פני עתיד ועתר למאסר על תנאי וקנס שיהלום את מצבו הכספי הקשה של הנאשם ובתשלומים.
 
בית המשפט פסק:
בית המשפט ציין כי אומנם הנאשמים לא הסירו את המחדלים נשוא האישום הראשון, אך בהסרת  מחדלי האישום השני והמחדלים בתיק מע"מ, ראה בית המשפט נסיבה לקולא. בית המשפט ציין את החרטה של הנאשם והאחריות שלקח על מעשיו ואת העובדה כי נקלע לקשיים וחדל להיות עצמאי.
לאחר שבחן את טיעוני הצדדים גזר בית המשפט על הנאשם מאסר על תנאי וקנס כספי בסך 15,000 ₪ שישולם ב-  30 תשלומים חודשיים ושווים.
 
הערת מערכת :  ניתן לראות כי במקרים מיוחדים בית המשפט יאשר פריסה ארוכה, וזאת למרות הטענה שנשמעת כיום בבתי משפט מסוימים- כי יש הנחיה שלא לפרוס קנס מעבר ל-12 תשלומים
 
ת"פ ( חיפה) 6484-11-09 מ"י נ' לויצקי שיווק מוצרי מזון בע"מ ואח', ניתן ביום 30.12.10

 


.מיסוי פלילי מע"מ : "איש הקש" נשלח לכלא

ענישה מחמירה בעבירות מע"מ ל"איש קש" 

 

לאחרונה הרשיע בית משפט את ראמי קרעין (להלן:"הנאשם") בביצוע 19 עבירות של פעולה במטרה להביא לכך שאדם אחר יתחמק או ישתמט מתשלום מס – עבירות בניגוד לסעיף 117(ב)(1) לחוק מס ערך מוסף התשל"ו- 1975 ( להלן: "החוק"). כתב האישום התייחס גם לחברת יס. אבן בע"מ ( להלן: "הנאשמת"), אולם לאחר שמיעת ראיות היא זוכתה ע"י בית המשפט (כבוד השופט דן מור).  
בתקופה שבין 09-03 ל- 12/03 שימש הנאשם כמנהל ובעל מניות בנאשמת והוציא לחברת "אדיר יאיר" (להלן:"החברה") מסמכים הנחזים להיות חשבוניות מס על שם הנאשמת, וזאת מבלי שעשה או התכוון לעשות עסקאות עם אותה חברה. סך החשבוניות הפיקטיביות שהוציא הנאשם לחברה הינו 4,113,111 ₪ וסכום המס הנובע מהן הינו 627,423 ₪. במעשיו אלו פעל הנאשם במטרה להביא לכך שאדם אחר יתחמק או ישתמט מתשלום מס שאותו אגם חייב בו.
ב"כ המאשימה הפנה לפסיקה בה נקבע, כי יש להטיל על  הנאשם מאסר בפועל ממושך מאחורי סורג ובריח והדגיש כי הנאשם הורשע בביצוע 19 עבירות מסוג פשע שהעונש לצידן 5 שנות מאסר. מדובר בעבירות קלות לביצוע ולקופת המדינה נגרם נזק של מאות אלפי שקלים. כמו כן התייחס לטענה כי הנאשם הינו "איש קש" וציין כי עמדת הפסיקה הינה שאין להקל בעונשם של "אנשי קש". עתירתו הייתה למאסר בפועל וקנס.
מנגד, ב"כ הנאשם ביקש להתחשב בכך שהחשבוניות נכתבו במקשה אחת וכי הנאשם שימש כ"איש קש" ובעלים לתקופה קצרה בנאשמת. עוד ציין את חלוף הזמן שעבר ממועד ביצוע העבירות ועד הגשת כתב האישום. ב"כ הנאשם ביקש להתחשב בעובדה כי הנאשם בן 34 ואב לשני ילדים קטנים, ללא עבר פלילי ורק לאחרונה השתלב במעגל העבודה. לטענת ב"כ הנאשם, אין לייחס משקל רב לעובדה כי המחדלים לא הוסרו הואיל ומדובר ב"איש קש" ולא צמחה לו טובת הנאה, כאשר עומד ותלוי כנגד העבריין העיקרי כתב אישום והוא זה שהפיק את הרווחים וצריך להסיר את המחדלים. הנאשם הביע צער בפני בית המשפט וטען כי למד את הלקח ולא יחזור על מעשיו. בפני בית המשפט הוגשה פסיקה ענפה וב"כ הנאשם עתר לעונש מאסר על תנאי וקנס ולחילופין עונש מאסר בדרך של עבודות שירות.     
 
בית המשפט פסק:
בית המשפט הדגיש את החומרה היתרה שיש ליחס לעבירות בניגוד לדיני המיסים וכי אין להבדיל בין הגוזל כספי הפרט לבין הגוזל כספי ציבור. העונש הראוי לעברייני מס הינו מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח וקנס מכביד. הנאשם הורשע בביצוע עבירות של הוצאת ח-ן פיקטיביות לגביהם נאמר כי "העבירה של הפצת חשבוניות פיקטיביות היא אבי אבות הטומאה שמדובר בעבירות מס...." .
כמו כן  ציין בית המשפט, כי הענישה לעולם אינדיווידואלית, אולם יש להעדיף את האינטרס הציבורי הדורש ענישה מרתיעה לעברייני מס על פני נסיבותיו האישיות של הנאשם. בית המשפט שקל את עמדת המאשימה, את הפסיקה שהוצגה בפניו וכן את חומרת העבירות וסכום קרן המס שלא הוסר. הנאשם היווה חוליה מהותית בהונאת רשויות המס, לנוכח הוצאת החשבוניות הפיקטיביות על ידו ולתכלית זו. אין מקום להקל בעונשו של הנאשם מפני שבחר לשמש "איש קש" ולהטיל עליו עונש צופה פני עתיד. במקרים אלו יש צורך להרתיע את הציבור ואת הנאשם מלשמש "איש קש" ועל הבוחרים לשמש אנשי קש לדעת שבאם יורשעו יישאו בעונש מאסר מאחורי סורג ובריח. מנגד, בית המשפט התחשב בחלקו של הנאשם בביצוע העבירות, חלוף הזמן, עבר נקי ובנסיבותיו האישיות של הנאשם.
 
לאחר ששקל את טיעוני הצדדים גזר בית המשפט על הנאשם 15 חודשי מאסר בפועל וקנס כספי בסך 50,000 ₪
 
הערת מערכת : גזר דין זה אינו משקף את רמת הענישה בתיקים כנגד אנשי קש. יש לא מעט מקרים שלא הוגשו כתבי אישום כנגד אנשי קש ואם כבר הוגשו  כנגדם כתב אישום אזי העונש נמוך משמעותית.
 
ת"פ ( ת"א) 1048/09 מ"י נ' ראמי קרען ואח', ניתן ביום 02.01.11   
 


.מיסוי אזרחי מס הכנסה: אי תשלום לחברה שנסגרה מהווה מחילת חוב

מחילת חוב

 

בית המשפט  המחוזי בחיפה דן לאחרונה במשותף בערעור מס הכנסה וערעור על שומות מע"מ (תשומות ועסקאות) שהגישה חברת להב אריזות בע"מ (להלן: "המערערת").
ערעור מס הכנסה התייחס להוספת הכנסה נוספת ע"י פקיד השומה (להלן: "המשיב") על הכנסתה המוצהרת של המערערת לשנת 2002, בעקבות מחילת חוב שהייתה המערערת חייבת לחברת להב שירותי ניקיון בע"מ ( להלן :"להב ניקיון").
המערערת הוקמה בשנת 2002 ועוסקת באספקת כ"א למפעלים שונים לצורך עבודות אריזה, שינוע, ניקיון וכדומה. להב ניקיון הייתה פעילה עד שנת 2002 והודיעה בתחילת שנת 2003 לפקיד השומה על הפסקת פעילותה. בדו"ח שהוגש לשנת 2002 דיווחה המערערת על מחזור מכירות בסך 875,825 ₪ וכן על הוצאות העולות על תקבולי המכירות ודיווחה על הפסד שנתי בסך 375 ₪. כמו כן, המערערת דיווחה על רווח הון בסך 923,587 ₪ (ללא שצירפה טופס חישוב רווח הון). רו"ח של המערערת ביקש לעכב את שידור הדו"ח בשל טעות שנפלה בו ובתאריך 23.03.04 הוגש דו"ח חדש ושונה, ממנו נעלם רווח ההון ונותר רק הפסד מעסק (להן: "הדו"ח המתוקן").
המשיב בדק את הדו"חות ואת המאזנים של המערערת והגיע למסקנה כי נוצרה לה הכנסה נוספת בשנת 2002. המערערת הייתה חייבת ללהב ניקיון 923,587 ₪ אולם חוב זה נמחל עם סגירת פעילותה של להב ניקיון ויש לראות במלוא הסכום שנמחל כהכנסה חייבת. לאור האמור הוצאה למערערת שומה בסך 452,436 ₪. השגתה של המערערת נדחתה ועל כך הוגש ערעור.
 
בהודעת הערעור לא כפרו המערערים בחובם ללהב ניקיון  וטענו כי יתרת החוב נובעת "מן העובדה שלהב ניקיון  שילמה את שכר העובדים אשר ביצעו את העבודה עבור המערערת והינו הגורם העיקרי בייצור הכנסה של המערערת" . עוד נטען  כי החוב לא נזנח וכוונת הצדדים הייתה לפרעו. המערערים הוסיפו כי הנטל להוכחת קיומה של מחילת חוב, מוטל על המשיב ובפועל לא נעשתה על ידי הצדדים כל פעולה משפטית המעידה על מחילה וכי לא נתקיימו התנאים כאמור בסעיף 3(ב) לפקודה.
מנגד, המשיב הדגיש כי להב ניקיון  הודיעה על הפסקת פעילות בסוף שנת 2002 ועל כן יש לראות בזניחת החוב כמחילה במובן סעיף 3(ב) לפקודה.
 
בית המשפט פסק:  
השאלה המרכזית שעמדה בפניי בית המשפט האם עסקינן במחילה המהווה הכנסה? אין חולק כי מקום בו אדם חייב כספים לאחר, והחוב נפרע מכל סיבה שהיא מבלי שהחייב יישא בתשלומו, יש בכך תוספת לעושרו. המסקנה המתחייבת מכך כי מחילת חוב עשויה להיכלל בגדר הכנסה חייבת במס. בית המשפט ציין את ע"א 9715/03 (פרשת הורביץ) שם נקבע כי מקום שבו מחילה של חוב נעשתה במסגרת אחד ממקורות ההכנסה המפורטים בסעיף 2 לפקודה, יראו במחילה הכנסה מאותו מקור. עם זאת ישנן מקרים שמחילת חוב אינה נופלת למסגרת המקורות השונים של הגדרת הכנסה. בעניינו, על אף ניסיון לשינוי גרסה מצד המערערת, מדובר בחוב ללהב ניקיון  אשר שילמה את שכרם של עובדיה. להב ניקיון ציינה במאזן הבוחן שלה את קיומו של החוב והוא נכלל כחלק מרשימת "זכאים ויתרות זכות" של חברות קשורות. בית המשפט לא קיבל את טענת המערערת כי לא נתמלאו תנאי סעיף 3(ב)(1) לפקודה אשר קובע: "כי אדם שבשנת מס פלונית נמחל לו חוב או חלק ממנו, והחוב נובע מהוצאה שניכויה הותר בבירור הכנסתו החייבת, יראו את החוב כחלק מהכנסתו באותה שנה".
המערערת לא הציגה כל מסמך המעיד על התחשבנות עם להב ניקיון והדבר פועל לחובת המערערת. זאת ועוד, בהתבסס על עדותו של רו"ח של המערערת נקבע כי אין ספק שהמערערת דרשה לנכות את הוצאות השכר בשנת 2002. הימנעות מהצגת ראיות מובילה למסקנה כי החוב נופל גם בגדרו של סעיף 3(ב)(3) הקובע: "אדם שבשנת מס פלונית נמחל או שומט לו חוב או חלק ממנו, והחוב נובע מסכומים שקיבל לצורך ייצור הכנסתו מעסק או ממשלח יד, או שניתן לו מענק לצורך ייצור הכנסתו כאמור, ....יראו  את החוב כהכנסה בשנה שבה נמחל או שומט " .
שאלה נוספת שעמדה בפני בית המשפט היא האם נמחל החוב ומתי? לסוגית העיתוי ישנה חשיבות רבה שבן עפ"י הוראות הפקודה יראו בחוב שנמחל כהכנסה במועד המחילה. בית המשפט קיבל את טענות המשיב אשר קבע כי המחילה נעשתה בשנת 2002, בהתאם להודעת החברה על הפסקת פעילותה. טענת המערערת כי החברה המשיכה למעשה את פעילותה עד שנת 2006 נדחתה ע"י בית המשפט, הואיל ולא הובאו ראיות לכך. כמו כן, לא הובאו ראיות כי החברה דרשה מהמערערת את תשלום החוב או עמדה על קיומו של הסכם כלשהו בעניין מועדי החזר.
באשר לערעורי מע"מ, המערערת נתבקשה במהלך הביקורת להציג ספרי חשבונות, כרטסת מע"מ, פנקס חשבונות ועוד. משלא המציאה את שנתבקשה וספריה נפסלו- הנטל לשכנע כי השומה מוטעית מוטל על המערערת. המערערת לא הציגה ספרים ערוכים כדין ואין לה אלא להלין על עצמה.
באשר לערעור על שומת התשומות- בהשגתה של המערערת אין כל טענה הנוגעת לשומת התשומות למעט טענה כללית ולפיה לא ברור כיצד חושבו התשומות. בית המשפט דחה ערעור זה הואיל ונמנעה מלהשיג על שומת התשומות מבלי שנתנה לכך הסבר ולכן אינה רשאית להעלות בערעור טענות בעניין זה. מנגד, המשיב המציא הסבר ברור ומניח את הדעת לאופן עריכת השומות. הערעורים נדחו.
 
ע"מ ( מחוזי חיפה) 08-12-8203 להב אריזות בע"מ נ' פקיד שומה חיפה
ע"מ  ( מחוזי חיפה) 09-05-18412 להב אריזות בע"מ נ' מנהל מע"מ חיפה , ניתן ביום 16.12.10 
 


.מיסוי פלילי מכס ומע"מ: המבריח יצא בזול

  הבריח סיגריות וקיבל מאסר על תנאי

 

כנגד שלמה גבירשטיין (להלן: "הנאשם") הוגש כתב אישום אשר מייחס לו עבירות בניגוד לפקודת המכס, חוק מס קניה וחוק מע"מ.
על פי האישום הראשון הגיע הנאשם לישראל דרך נמל תעופה בן-גוריון כשהוא נושא עימו מטען לוואי. הנאשם עבר במסלול הירוק ובכך הצהיר שיש לו רק טובין פטורי מכס. הנאשם הוזמן לבדיקה ע"י פקיד המכס ובבדיקה נמצא כי במטען הלוואי שלו היו 250 קרטונים סיגריות מסוג מרלבורו. המיסים החלים על הסיגריות המוברחות מגיעים לסך של כ- 48,000 ₪. על פי האישום השני, במועד לא ידוע, רכש הנאשם ומכר סיגריות בכמות של כ- 150 קרטונים מבלי שנרשם כעוסק על פי הוראות חוק מע"מ.
לאחר הודאתו הורשע הנאשם בעבירות של מעבר במסלול ירוק – לפי תקנה 42 לתקנות המכס, הטעיית פקיד מכס בפרט מסוים- לפי סעיף 212(א)(9) לפקודת המכס, עשיית מעשה כדי להתחמק מתשלום מס קניה-  לפי סעיף 22(א)(5) לחוק מס קניה, מסירת ידיעה לא נכונה – לפי סעיף 117(א)(3) לחוק מע"מ ועבירה של לא עשה את המוטל עליו בעניין רישומו לפי סעיף 117(א)(4) לחוק מע"מ.
הצדדים הגיעו להסדר טיעון לפיו יעתרו במשותף להשית על הנאשם עונש מאסר על תנאי וקנס.
ב"כ המאשימה טענה כי ההסדר הושג לאחר שהיא שקלה את עברו הנקי וגילו הצעיר של הנאשם וכן את יתר נסיבותיו האישיות של הנאשם כפי שהוצגו בפניה.
ב"כ הנאשם ציין את נסיבותיו האישיות והמשפחתיות של הנאשם והוסיף כי הנאשם נקלע לחובות כספיים בעקבות פריטת צ'קים שביצע לתלמידי ישיבה בה למד. בשל החובות הכספיים ביצע את העבירות על מנת לצאת מהמצוקה הכלכלית. כמו כן, ב"כ הנאשם ביקש להתחשב בגילו הצעיר של הנאשם בעת ביצוע העבירות (היה בן 21) ועתר להשית עליו קנס מתון.
 
בית המשפט פסק:
בית המשפט בחן את טיעוני הצדדים וקבע כי ההסדר אליו הגיעו הצדדים ראוי ויש לכבדו. עם זאת , בית המשפט ציין כי העבירות אותן עבר הנאשם הן עבירות כלכליות שיש בהן פגיעה בקופת המדינה ובמצב דברים זה יש להשית על הנאשם קנס כספי משמעותי. בית המשפט גזר על הנאשם מאסר על תנאי וקנס כספי בסך 7,500 שישולם ב- 15 תשלומים שווים.
 
הערת מערכת:  נראה כי במקרה זה רב הנסתר על הגלוי- כיצד יתכן כי הצדדים ובית המשפט כלל לא התייחסו להסרת המחדלים בתיק ??
 
ת"פ ( ראשל"צ) 46781-02-10 מ"י נ' גבירשטיין , ניתן ביום 09.01.11 
 


חדשות ועדכונים

 

לחדשות ועדכונים נוספים לחץ כאן

 

 מסמך זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה חוו"ד ,סקירת הדין הרלבטי, ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.
/
משרד בתרון, בר-טוב | רח' הברזל 3 | קומה 5 | רמת החייל | ת"א 69710 | טל': 03-6449490 | פקס: 03-6440510
/
למקרים דחופים: 054-4423250 | bitbar@zahav.net.il | www.bit-bar.co.il
/
כל הזכויות שמורות למשרד בתרון, בר-טוב.

הדפסה