width=1
width=25
   יום רביעי 9 מרץ 2011
   גיליון מספר 13

width=1
   סקירה מקצועית בענייני:
עבירות מס /   
עבירות כלכליות /   
איסור הלבנת הון /   
מיסים /   
בניגוד לחוק/
/
בעריכת: עמית בר - טוב, עו"ד | בתרון בר-טוב, משרד עורכי דין
/

רח' הברזל 3 | קומה 5 | רמת החייל | ת"א 69710 | טל': 03-6449490 | פקס: 03-6440510
למקרים דחופים: 054-4423250 | bitbar@zahav.net.il | http://www.bit-bar.co.il

בגיליון זה:/
.מיסוי פלילי מס הכנסה: הקפטן נשלח לעבודות שירות  /
.מיסוי אזרחי מע"מ: ניכוי תשומות כיום- רק במידה ויש סבירות להתקיימות עסקה בעתיד  /
.מיסוי פלילי מע"מ: מאסר בפועל למפיץ ומקזז חשבוניות פיקטיביות  /
.מיסוי פלילי מכס: עבר בשער לא מאויש בביקורת דרכונים והמשיך למסלול הירוק עם כל טוב /
חדשות ועדכונים  /

.מיסוי פלילי מס הכנסה: הקפטן נשלח לעבודות שירות

יואב קפטן (להלן:"הנאשם1") היה מנהלה הפעיל של חברת י.קפטן מסחר ושירותים בע"מ (להלן:"הנאשמת 2"). הנאשמת 2 עסקה, בין היתר, בקניה, מכירה והשקעה בציוד למיכון משרדי.
כנגד הנאשמים הוגש כתב אישום בגין ביצוע עבירות בניגוד לפקודת מס הכנסה. הנאשמים הורשעו בביצוע 3 עבירות של אי הגשת דו"ח במועד- עבירות בניגוד לסעיף 216(4) לפקודה בכך שבשנים 2003-2005 לא הגישו במועד לפקיד השומה דו"ח על הכנסותיה של נאשמת 2. כמו כן, הנאשמים הורשעו בביצוע 5 עבירות של אי תשלום מס שנוכה- עבירות בניגוד לסעיף 219 לפקודה, בכך שלא שילמו במועד לפקיד השומה סך של 7,843 ₪ שנוכה מעובדיה של הנאשמת 2. הנאשם 1 אף הורשע בביצוע 2 עבירות של אי הגשת דו"חות אישיים- עבירות בניגוד לסעיף 216(4) לפקודה ובביצוע 4 עבירות של אחריות מנהלים בניגוד לסעיף 224 לפקודה.
 
ב"כ המאשימה, במסגרת הטיעונים לעונש, עתרה להשית על הנאשם מאסר בפועל, מאסר על תנאי, קנס כספי והתחייבות וזאת לאור חומרת העבירות ואי הסרת המחדלים.
מנגד, ב"כ הנאשם עתר שלא למצות את הדין עם הנאשם וציין את נסיבותיו האישיות והמשפחתיות ואת העובדה כי מדובר בנאשם ללא עבר פלילי. נטען כי מצבו הכלכלי של הנאשם קשה מאוד ונפתחו כנגדו תיקים בהוצל"פ וכן כי ויתר על נכסיו במסגרת הסכם גירושין. מדובר בעבירות ישנות וחוב ניכויים נמוך. לאור מצבו הקשה של הנאשם עתר ב"כ הנאשם לעונש של מאסר בעבודות שירות והציג פסיקה תומכת. הנאשם הביע חרטה על מעשיו ונכונות לבצע עבודות שירות.
 
בית המשפט פסק:
בית המשפט ציין כי, אין מחלוקת בדבר חומרת העבירות בהן הורשעו הנאשמים. בית המשפט שקל את טיעוני הצדדים, לקולא ולחומרא, וציין את החיסכון בזמן השיפוטי, עברו הנקי של הנאשם, מצבו הכלכלי והאישי הקשה של הנאשם. עוד הוסיף בית המשפט כי יחסית, אין מדובר בחוב ניכויים בסכום גבוה. בית המשפט גזר על הנאשם 2 חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות וקנס כספי בסך 6,000 ₪ בשישה תשלומים.
 
 
ת"פ (ב"ש)4356/07  מ"י  נ' יואב קפטן ואח' , ניתן ביום 27.01.11

 


.מיסוי אזרחי מע"מ: ניכוי תשומות כיום- רק במידה ויש סבירות להתקיימות עסקה בעתיד

בפני בית המשפט המחוזי בת"א הונחה שאלת פרשנותו של סעיף 41 לחוק מע"מ, באשר לזכותו של עוסק, בעל משרדים המיועדים להשכרה, לנכות מס תשומות מדמי ניהול ששולמו על ידו לחברת ניהול, בתקופה בה לא הושכרו משרדים.
 
לפריס אחזקות (להלן:"המערערת") רכשה מספר קומות משרדים בבניין שהיה בהליכי בניה והתכוונה להשכיר את נכסיה לשימוש מסחרי ואף ניכתה את מס התשומות בגין רכישת הנכס.
בתום הבניה קיבלה המערערת את החזקה בנכס אך שטחי המשרדים עמדו כארבע שנים עד אשר הושכרו. במהלך התקופה בה עמדו המשרדים ריקים שילמה המערערת לחברת הניהול של הבניין דמי ניהול אשר משולמים, בין אם הבעלים השכיר את הנכס ובין אם לאו. המערערת ניכתה את מס התשומות ששילמה עבור דמי הניהול. 
בבדיקה שגרתית של מנהל מע"מ (להלן: "המשיב") ולאחר שנמצא כי המשרדים לא הושכרו במשך 4 שנים, הוחלט לא להתיר ניכוי תשומות מדמי ניהול, אלא רק מעת השכרת המשרדים.
לטענת המערערת, במהלך כל התקופה היא ניסתה להשכיר את המשרדים אך השפל בשוק הנדל"ן הביא להצעות נמוכות של דמי השכירות. המערערת סברה כי זה לא יהיה נכון להשכיר במחירים נמוכים, במיוחד לאור דרישות השוכרים להשכרה ארוכת טווח וראוי להמתין עד להתאוששות ועליה במחירי השכירות. במבחן התוצאה ציפית המערערת התממשה ועלה בידה להשכיר את המשרדים במחירים גבוהים.
המערערת טענה כי, הואיל והנכס נועד להשכרה ושימוש נדל"ן מלכתחילה, היא עומדת בהוראת סעיף 41 לחוק מע"מ הקובעת: " אין לנכות מס תשומות אלא אם הן לשימוש בעסקה החייבת במס". כמו כן, הודגש כי המשיב הכיר בניכוי תשומות בעת הרכישה וכי דמי הניהול ביחס למקומות החניה והמחסנים שהושכרו בסמוך לקבלת החזקה אינו במחלוקת. מדובר בתשומות שהן אגביות לכלל עסקת רכישת הנכס, שכן הן משמשות גם את המשך השימוש בו גם אם מדובר בעסקה עתידית החייבת במס. לכל היותר, הוכיחה המערערת כי קיימת הסתברות ברמה גבוהה שתתבצע בעתיד עסקה החייבת במע"מ.
המשיב, מנגד, טען כי כאשר מדובר בתשומות שהן בבחינת השקעה ארוכת טווח והתשומות משמשות בעסקה עתידית, על העוסק להוכיח בהסתברות גבוהה, שעסקה עומדת להתבצע וכי לא מדובר בהנחה ספקולטיבית, כאשר המועד הקובע הוא מועד רכישת התשומות. במקרה זה שולמו דמי ניהול מדי חודש מבלי שהייתה ציפייה או סיכוי סביר שהמשרדים יושכרו וזאת בשונה מהתרת ניכוי תשומות רכישה, שאז שוכנע כי הנכס אכן נרכש לשימוש עסקי.
 
 
בית המשפט פסק:
בית המשפט ציין כי אחד העקרונות עליהם מושתת חוק מע"מ הינו "עיקרון ההקבלה"- הקשר בין החיוב במס לבין ניכוי התשומות. עוסק רשאי לנכות מס תשומות רק באם קיים קשר סיבתי בין התשומה לבין העסקה החייבת במס. שאלה זו נדונה בהרחבה בביהמ"ש העליון בפרשת צביון (ע"א 1651/08) ובפס"ד אי, די, אר (ע"א 891/08)  שם נקבע כי לעיקרון ההקבלה מעמד בכורה והוא עומד בבסיס סעיף 41 ולכן יש לתת לו פרשנות מרחיבה גם לגבי תשומות אשר עשויות לשמש בעסקה עתידית חייבת במס. המבחן לצורך בחינת וודאות העסקה העתידית הוא של הסתברות גבוהה לקיומה בעתיד של עסקה חייבת. בחינת ההסתברות הינה בחינה אובייקטיבית- יש להראות אינדיקציות ברורות לכך שהעסקה עתידה להתרחש בפועל. לצורך בחינת ההסתברות בית המשפט בחן מספר קריטריונים:
תכנית עסקית : המערערת רכשה את הנכס לשם השכרתו ומשרדיה אף הושכרו לשכירויות ארוכות טווח. מהות העסק : הוכח כי עיסוקה של המערערת אך ורק בהשכרת שטחי מסחר. מימד הזמן: נקבע כי פרק זמן של 4 שנים, בשוק הנדל"ן, אינו יכול להיחשב רחוק ומן המפורסמות שהתנודות בשוק הנדל"ן אינן עניין מיידי אלא חולפות מספר שנים להתממשות עליות או ירידות בו. מידת בקיאותו ומקצועיותו של מבקש הניכוי: המערערת נמצאת בבעלות אייל עופר, מבעליה של חברת נדל"ן גדולה. המערערת מסרה את הטיפול בניהול הנכס, לרבות השכרתו, לחברת עופר נכנסים אשר בקיאה בענף הנדל"ן ועונה על דרישות במבחן. מצב השוק: הוכח חד משמעית כי משיקולים נכונים בחרה המערערת שלא להשכיר את המשרדים בשנים הרלבנטיות, זאת מחמת שדמי השכירות היו נמוכים. ציפית המערערת שדמי השכירות יעלו אכן אירעו בפועל. מבחן "כלל הנסיבות": מבחן זה ביחד עם שורת ההיגיון והשכל הישר תומכים בקבלת עמדת המערערת. הדעת נותנת שרק מחמת מניעה אובייקטיבית בחרה המערערת שלא להשכיר את הנכס, כך שאין לזקוף לחובתה את אי ההשכרה. מדובר בהוצאות שהן בגדר הכרח וחובה על המערערת לשאת בהן כבעלת נכס בבניין. הוצאות אלה אינן מסורות לשיקול דעתה והיא מחויבת להם מעצם היותה בעלים ולשם שמירה על רכושה.
בית המשפט קבע כי אין לקבל את טענת המשיב לפיה המערערת תהנה מכספי משלם המיסים אם הערעור יתקבל. מס העסקאות שולם ע"י חברת הניהול ולכן מדובר ב"גלגול" שאינו פוגע בציבור. לאור האמור לעיל, קיבל בית המשפט את הערעור והורה על ביטול השומה ונקבע כי יותר למערערת לנכות את מלוא מס התשומות נשוא הערעור.
 
 
ע"מ (מחוזי ת"א) 1176-08, לפריס אחזקות בע"מ נ' מע"מ גוש דן, ניתן ביום 23.02.11
 


.מיסוי פלילי מע"מ: מאסר בפועל למפיץ ומקזז חשבוניות פיקטיביות

סהראב קאשור (להלן: "הנאשם") היה מנהלה הפעיל של חברת מ.אע.ק בניין בע"מ (להלן:" הנאשמת"), אשר עסקה בענף הקבלנות ועבודות בניין. בין השנים 2006-2010 הוציא הנאשם חשבוניות מס על שם מספר חברות מבלי שהיה זכאי לעשות כן בסך של 12,000,000 ₪. כתב האישום שהוגש כנגד הנאשמים מייחס לנאשמים עבירות בניגוד לחוק מע"מ, אשר חלקן בוצעו בנסיבות מחמירות. מדובר בעשרות עבירות של ניכוי תשומות ללא מסמך כדין וזאת במטרה להתחמק מתשלום מס, שימוש במרמה ותחבולה במטרה להתחמק מתשלום מס וכן ביצוע  פעולות  במטרה להביא לכך שאדם אחר יתחמק מתשלום מס.
לאחר שתוקן כתב האישום הורשעו הנאשמים בעבירות המיוחסות להם. לאור טענת הנאשם כי הוא סובל ממחלת נפש הוא נשלח לבדיקה אצל הפסיכיאטר המחוזי. עפ"י חוות הדעת, הנאשם נמצא אחראי למעשיו, לא סבל ממחלת נפש, פעל מתוך רצונו החופשי ונמצא כשיר לעמוד לדין.
הנאשם נשלח לתסקיר שירות המבחן ממנו עולה כי מדובר ברווק בן 36 שסייע למשפחתו לאחר שאביו איבד סכום כסף גדול. הנאשם עבד בעבודות שונות ולאחר מכן הקים יחד עם חברו את הנאשמת. עוד עולה מן התסקיר כי הנאשם התקשה לקחת אחריות על מעשיו והרבה להטיל את האשמה על גורמים חיצוניים. קצינת המבחן התרשמה כי קיימים אצל הנאשם דפוסים של נתק רגשי ופיצול המסייעים לו לפעול בלי מחשבה על ההשלכות של מעשיו ומגבירים את הסיכון להישנות מעשיו. מאחר והנאשם לא לקח אחריות על מעשיו שירות המבחן לא נתן המלצה בעניינו.
 
ב"כ המאשימה, בטיעוניה לעונש, ציינה כי כתב האישום מתייחס ל-2 פרשיות: האחת מחודש פברואר עד לחודש ספטמבר 2007 בה הנאשם דיווח על מחזור עסקאות בסך 6,500,000 ₪ -המע"מ המתחייב ממחזור זה הינו מיליון ₪. על מנת להקטין את המע"מ ניכה הנאשם מס תשומות בסך 971,480 ₪ באמצעות חשבוניות פיקטיביות. הפרשה השנייה התייחסה להוצאת חשבוניות שהנאשם לא היה רשאי להוציאן. כמו כן צוין, כי לנאשם תיק נוסף בגין עבירות מע"מ בו הורשע ונשלח ל-4 חודשי מאסר בפועל , לאחר שהסיר את מחדליו. מדובר בעבירות פשע חמורות ובסכום של 2,770,098 ₪ אשר נגרע מאוצר המדינה ואין ביכולתו של הנאשם להשיב סכום זה. בנוסף, נדרשו בתיק זה פעולות חקירה רבות לצורך איתור בעלי החברות שאת החשבוניות שלהן מכר הנאשם, כאשר בחברה אחת מדובר באדם חולה נפש ונעשה שימוש לרעה בתעודת הזהות שלו.
ב"כ המאשימה ציינה, לאור התסקיר, כי הנאשם לא לוקח אחריות על מעשיו ולא מביע חרטה. מדובר בעבריין סדרתי של עבירות קלות לביצוע  ויש להטיל עליו עונש מרתיע של מאסר בפועל.
 
מנגד, ב"כ הנאשם הפנה את בית משפט לתסקיר ממנו עולה נסיבות חיים קשות ואת העובדה שהנאשם היה בטיפול פסיכיאטרי. לטענתו הנאשם הודה במעשיו והסביר את מניעיו ולא ברורה לו החלטת קצין המבחן לאי נטילת אחריות. ביחס לעברו של הנאשם נטען כי מדובר בתיק קטן לפני 8 שנים והמחדל בו הוסר. כמו כן, הנאשם הגיע למשרדי מע"מ בכל פעם שזומן אולם המאשימה העלימה עין ממעשיו וחיכתה עד שנת 2010 לצורך הגשת כתב האישום. ב"כ הנאשם עתר לא למצות את הדין עם הנאשם. הנאשם הביע צער על מעשיו וציין כי החוקרים ידעו כי הוא מכור לסמים אך לא עצרו אותו ונתנו לו להמשיך עם העבירות.
 
בית המשפט פסק:  
בית המשפט ציין כי נקבע לא אחת שהעונש הראוי בגין עבירות נשוא תיק זה הינו מאסר בפועל. מדובר בעבירות שקשה מאוד לגלותן ואלה עבירות שפוגעות בכלכלת המדינה ובכל העוסקים המשלמים מס כנדרש. מדובר בנאשם שבעברו הרשעות קודמות, בין השאר, בעבירות מע"מ. העבירות בתיק זה בוצעו במקביל להליכים המשפטיים שהתנהלו נגדו. מדובר בעבירות שבוצעו על פני תקופה ממושכת ובסכומי כסף גבוהים מאוד שלא הוחזרו לקופת המדינה. בית המשפט ציין את עמדת התסקיר כי הנאשם התקשה לקבל אחריות על מעשיו ודחה את טענותיו לעניין הטלת האשמה על רשויות המס שלא עצרו אותו בזמן ומנעו ממנו להמשיך בביצוע העבירות. לקולא ציין בית המשפט את הודאת הנאשם בעבירות המיוחסות לו.
לאחר ששקל את טיעוני הצדדים גזר בית המשפט על הנאשם עונש מאסר למשך 40 חודשים ומאסר על תנאי ל-6 חודשים
 
ת"פ (י-ם) 37982-06-10 מ"י נ' מ.א.ע.ק בניין בע"מ ואח' , ניתן ביום 22.02.11 
 


.מיסוי פלילי מכס: עבר בשער לא מאויש בביקורת דרכונים והמשיך למסלול הירוק עם כל טוב

בתאריך 03.05.09 הגיע דוד דנינו (להלן: "הנאשם") לישראל כשהוא נושא מטען לוואי וניגש לעמדה הביומטרית של ביקורות הגבולות. בהתאם לתוצאות הבדיקה מעברו לא אושר והוא נדרש לגשת לעמדת המשטרה. הנאשם לא ענה לדרישת הביקורת ועבר דרך שער לא מאויש, לא הציג את דרכונו ונכנס לקחת את מזוודותיו ללא אישור מעבר. הנאשם עבר במסלול הירוק עם מטענו ובכך הצהיר שאינו נושא אלא טובין פטורי מיסים. לאחר שזומן לבדיקה נמצאו אצל הנאשם 16,622 כדורים הנחזים להיות מסוג ויאגרה (להלן:"הכדורים"), 39 טלפונים סלולאריים, 65 סוללות לפאלפונים, 54 אוזניות לפלאפונים, 53 כבלי USB, שלושה נרתיקים לפלאפונים וארבע ערכות לאייפונים ( להלן:"אביזרים"). ערכם של הכדורים הינו 68,317 ₪ כאשר המכס בגינם בסך 8,198 ₪ והמע"מ בסך 11,860 ₪. ערכם של האביזרים הינו 115,800 ₪ כאשר המכס בגינם הינו 13,896 ₪ והמע"מ בסך 22,048 ₪.
כנגד הנאשם הוגש כתב אישום והוא הורשע בעבירות של מעבר ב"מסלול ירוק", הברחת טובין, השתמטות מתשלום מכס, הטעיית פקיד מכס, מסירת ידיעה לא נכונה ללא הצדק סביר ואי ביצוע ביקורת מעבר גבול.
בעניינו של הנאשם הוגש תסקיר ממנו עולה כי לנאשם, יליד 1962, עבר פלילי עשיר בעבירות רכוש, אלימות, סמים והוא ריצה 4 מאסרים בפועל. עוד עולה כי הנאשם גרוש ואב לשלושה ילדים, חולה במחלת הסוכרת ונהג לבצע עבירות ולהשתמש בסמים. בתסקיר משלים שהוגש לבית המשפט עולה כי הנאשם נקי מסמים ומטופל בקבוצה טיפולית. שירות המבחן נתן המלצה חיובית לצו מבחן.
 
ב"כ המאשימה, בטיעוניה לעונש, סקרה את העבירות שביצע הנאשם, את עברו הפלילי ואת העובדה שבעבר היה בפיקוח שירות המבחן ולא היה בכך להביא לשיקומו. ב"כ המאשימה עתרה לעונש מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס וכן צו עיכוב מהארץ הואיל  ומרכז חייו של הנאשם בחו"ל.
מנגד, ב"כ הנאשם ביקש להתחשב בהודיה ללא הסדר עונשי, חיסכון זמן שיפוטי, מצב בריאותו של הנאשם וההליך השיקומי בו הוא מצוי. כמו כן, ב"כ הנאשם ביקש להתחשב במצבו הכלכלי בעת גזירת הקנס.
 
בית המשפט פסק: 
בית המשפט ציין כי מדובר בעבירות על פקודת המכס וחוק מע"מ ולא יוחסו לנאשם עבירות שעניינן עבירות על פקודת סימני מסחר או עבירות שעניינן סיכון הציבור ממכירת תרופות מזויפות ואף לא נטען שהתרופות מזויפות. הפסיקה שהוגשה ע"י ב"כ המאשימה לעבירות מסוג זה אינה ישימה במקרה הנדון.
מדובר בעבירות מס חמורות וניסיון כניסה לישראל ללא ביקורת מעבר גבול כמות הפריטים המוברחים הינה גדולה וסכום המס ממנו השתמט הנאשם הינו נכבד. עברו הפלילי מלמד על התנהלות עבריינית בתחומים שונים במהלך חייו.
כמו כן, תסקירי המבחן שהוגשו בעניינו של הנאשם אינם מעודדים לאור ניסיונות השיקום שערך הנאשם ושובו אל אורח החיים העברייני המוכר לו. בית המשפט הדגיש כי מדובר בעבירות כלכליות ולכן הקנס הינו רכיב משמעותי על מנת להפוך את ביצוע העבירות לבלתי כדאיות מבחינה כלכלית
לאחר ששקל את טיעוני הצדדים גזר בית על הנאשם מאסר בפועל למשך 4 חודשים שירוצו בעבודות שירות, מאסר על תנאי ל-7 חודשים וקנס כספי בסך 15,000 ₪ שישולם ב- 15 תשלומים.
 
ת"פ ( ראשל"צ) 3711/09 מ"י נ'  דוד דנינו , ניתן ביום 22.02.11  


חדשות ועדכונים

 

לחדשות ועדכונים נוספים לחץ כאן

 

 מסמך זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה חוו"ד ,סקירת הדין הרלבטי, ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.
/
משרד בתרון, בר-טוב | רח' הברזל 3 | קומה 5 | רמת החייל | ת"א 69710 | טל': 03-6449490 | פקס: 03-6440510
/
למקרים דחופים: 054-4423250 | bitbar@zahav.net.il | www.bit-bar.co.il
/
כל הזכויות שמורות למשרד בתרון, בר-טוב.

הדפסה